Αρχική

MOUSOUREΕυαγγελία ΜΟΥΣΟΥΡΗ

Επίκουρη Καθηγήτρια

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνιογλωσσολογία με εφαρμογές στη γαλλική γλώσσα»

Ερευνητικά πεδία: πολυγλωσσία, γλωσσική βιογραφία, κοινωνικές αναπαραστάσεις, αναστοχασμός, γλώσσες καταγωγής, μετανάστευση, πολυγλωσσική εκπαίδευση, διδακτική της γαλλικής ως ξένης και της γαλλικής για ειδικούς σκοπούς

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παλαιό Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής
Γραφείο 307, 54124 Θεσσαλονίκη
2310997434
Fax: 2310997502
mousouri@frl.auth.gr
http://www.frl.auth.gr/BIOs/48_gr.pdf